Po Walnym Zebraniu SBŻCh

Napisane przez

W sobotę 8 kwietnia odbyło się Walne Zebranie naszego stowarzyszenia. Zebranie pozytywnie odnieśli się do działań zarządu w 2016 roku oraz do stanu finansów stowarzyszenia i  w głosowaniu udzielili mu absolutorium. W dalszej części Walnego Zebrania odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia na kadencję 2017 - 2020. W wyniku jednogłośnego głosowania nowym prezesem został Maciej Jaskuła. Pozostali członkowie zarządu to:

Przemysław Olejniczak - wiceprezes
Wiesław Wiśniewski - sekretarz
Marcin Baczyński - skarbnik
Jerzy Lewandowski - członek zarządu
Maciej Sobczak - członek zarządu

Wybrano również nową Komisję Rewizyjną, w skład której zostali powołani:

Lucyna Sadzikowska - przewodnicząca
Henryk Adamczyk - członek komisji
Dariusz Szczutkowski - członek komisji

Gratulacje dla wszystkich zebranych, szczególnie dla osób które po raz pierwszy będą pełniły funkcje we władzach naszego stowarzyszenia.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.