Regaty w Duninowie

Otrzymaliśmy informację z Urzędu Gminy w Nowym Duninowie o organizowanych Regatach Żeglarskich w sobotę 12 lipca. Dla zainteresowanych zamieszczamy plakat i zawiadomienie o regatach.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH