Zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 oraz ze statutem Stowarzyszenia Białe Żagle najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Organem zarządzającym jest sześcioosobowy Zarząd stowarzyszenia, a kontrolnym trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

III kadencja (2017 - 2020)


Zarząd stowarzyszenia


Prezes

 - Maciej Jaskuła

Wicepreze

 - Przemysław Olejniczak

Sekretarz

 - Monika Michel

Skarbnik

 - Mariusz Baczyński

Członek Zarząd

 - Jerzy Lewandowski

Członek Zarządu

 - Maciej Sobczak


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący

 - Lucyna Sadzikowska

Członek Komisji

 - Henryk Adamczyk

Członek Komisji

 - Dariusz Szczutkowski


   
   
   
                                                                            

Władze Stowarzyszenia poprzednich kadencji:

II kadencja (2014 -2017)


Zarząd


Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
 - Alina Sobczak
 - Przemysław Olejniczak
 - Wiesław Wiśniewski
 - Joanna Aszyk
 - Jerzy Lewandowski
 - Piotr Sadzikowski

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
 - 
 - 
 - 
   
   
                                                                                  

I kadencja (2011 -2014)

Zarząd


Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik

Członek Zarządu
Członek Zarządu

 - Przemysław Olejniczak
 - Jerzy Lewandowski
 - Monika Michel
 - Sławomir Wiśniewski do 2012 r.
 - Wiesław Wiśniewski od 2012 r.
 - Jerzy Lewandowski
 - Grzegorz Kozieł do 2102 r.
 - Piotr Sadzikowski od 2012 r.

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
 - Ryszard Zasadzki
 - Mirosław Barc
 - Tomasz Kulpiński