Zawiadomienie BW 2022

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIORA CHEŁMŻYŃSKIEGO

 

Organizator: Stowarzyszenie Białe Żagle 87-140 Chełmża ul. 3 Maja, Przystań Białe Żagle (CHTW).
Kontakt: Przemysław Olejniczak, tel.+48 790 582 984; Maciej Jaskuła tel. +48 502 323 408.
Strona internetowa www.biale-zagle.pl mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona SBŻ na FB. 

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 08.10.2022 rok na Jeziorze Chełmżyńskim.
 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2021 ÷2024, przepisami klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją żeglugi.
 3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Sportina 595 , Jachty Kabinowe, Jachty Otwartopokładowe. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na cztery ( 4) jednostki. Klasy, które nie spełniają limitów, mogą startować w klasie otwartopkładowej.
 4. Biuro regat: Przystań Białe Żagle 87-140 Chełmża ul. 3 Maja (CHTW).
 5. Port regat: Przystań Białe Żagle adres j.w. Organizator informuje, że wodowanie i slipowanie jachtów  uczestnicy organizują we własnym zakresie. 
 6. Zgłoszenia do regat: w biurze regat w dniu 07.10. 2022 r (piątek)w godzinach od 16:00 do 20:00 i w dniu 08.10. 2022 (sobota) w godzinach od 08:00 do 09:30 na drukach dostarczonych przez Organizatora.
 7. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.
 8. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 60 zł od jachtu, płatne wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.
 9. Organizator udostępnia : nieodpłatnie sanitariaty (poza prysznicami) i postój jachtów przy brzegu i pomostach.
 10. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat odbędzie się w sobotę 08.10. 2022r. o godzinie 10:00 w Przystani Białe Żagle.
 11. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 11:00 w sobotę 08.10. 2022 r.
 12. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
 13. Wyścigi: Organizator planuje w ramach Regat rozegranie 4 wyścigów (jeden długodystansowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego).
 14. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu ( w tym przypadku ten wyścig będzie rozgrywany o BWJCH).
 15. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
 16. Nagrody: Zwycięzca biegu o BWJCH otrzymuje „Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego”, zawodnicy w poszczególnych klasa będą klasyfikowani na podstawie wszystkich rozegranych biegów. Zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I ÷ III otrzymują  dyplomy. Nagrody rzeczowe będą rozlosowane wśród wszystkich uczestników regat.
 17. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
 18. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
 19. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 20. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 21. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne.
 22. Ubezpieczenie: Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 23. Wyżywienie: Organizator w ramach wpisowego zapewnia sobotni gorący posiłek po zakończeniu regat (ok. godz. 17.00).
 24. W przypadku anomalnych warunków atmosferycznych Regaty zostaną rozegrane w dniu 9.10.2022, program zawodów nie ulega zmianie jeżeli również w tym dniu nie będzie możliwości rozegrania zawodów będzie ogłoszony inny termin Regat o BWJCH.

 

 Zarząd Stowarzyszenia Białe Żagle